REHABILITAČNÍ SYSTÉM MEDI TUTOR

 

 

Zařízení Medi Tutor je jedinečný, zpětnovazební, herně motivační, rehabilitační systém.

 

Systém Medi Tutor se skládá z jednotlivých modulů Hand Tutor, Arm Tutor, Leg Tutor a 3D Tutor. Tyto moduly využívají pokročilý rehabilitační software. Medi Tutor je určen pro pacienty rehabilitačních klinik, soukromých klinik a pro použití během domácího doléčovacího procesu pod dohledem tele-rahabilitace. Systém je určen pacientům s pohybovou disfunkcí hlavy, trupu, horních a dolních končetin.

Pokročilý rehabilitační software obsahuje celou řadu motivačních, zpětnovazebních herních úkolů, které vedou pacienta k izolovanému, a/nebo koordinovanému pohybu jediným, nebo několika klouby. Takto řízená cvičení pomáhají v prevenci vývoje kompenzačních pohybových návyků. Každé cvičení může terapeut přizpůsobit individuálně vzhledem k aktuálním schopnostem pacienta. Terapeut může detailně analyzovat a ukládat data o rozsahu pacientova pohybu, analyzovat průběh vlastního pohybu a sledovat progres v léčbě. Rehabilitační systém Medi Tutor optimalizuje pacientovy motorické, senzorické a kognitivní schopnosti a umožňuje pacientům pokrok ve funkčních schopnostech a zvyšuje kvalitu jejich života.

 

Indikace:

 • ortopedické úrazyTutorPack-Pic1_RGB
 • po-operační stavy
 • mozkové příhody
 • obrna
 • úrazy hlavy
 • úrazy páteře
 • popáleniny
 • Parkinsonova choroba
 • roztroušená skleróza
 • poškození periferních nervů,
 • vč. poraněni brachiálního plexu
 • oslabené svaly
 • Sudeckův syndrom
 • vývojové poruchy u dětí